top of page

ИНДИВИДУАЛЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН ПЛАН ПО МОДЕЛ „МИНЕСОТА“

Моделът „Минесота“ комбинира в себе си групова терапия, индивидуална терапия, семейна терапия и подържаща терапия. Индивидуалният терапевтичен план е основата за работата с пациента. Индивидуалният терапевтичен план се състои от четири основни сфери на работа, през които пациентът задължително трябва да премине в рамките на шест до осем седмици.

ИНДИВИДУАЛЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН ПЛАН ПО МОДЕЛ „МИНЕСОТА“

Първата ключова за лечението сфера
Това е сферата, в която пациентът се запознава със зависимостта като хронично, прогресиращо и рецидивиращо заболяване. Нейният смисъл е зависимият да разбере основните характеристики и проявления на болестта и да започне да открива в себе си така нар. симптоми на глада за употреба. Без тази сфера, след лечението пациентът ще е неспособен да разпознае в себе си тези симптоми, за да предотврати последващата употреба.

Втората сфера в терапия е областта на емоциите
При зависимите това е много трудна тема тъй като в периодите на продължителна употреба, зависимият е придобил навика да потиска своите емоции и това е предизвикало съществени изменения в неговото емоционално състояние. След продължителна хронична злоупотреба се е появило и така нар. патологично регулиране на емоциите и зависимият напълно е загубил способността си да ги управлява. Повечето пациенти „задълбават“ в емоционалната сфера, защото им е изключително интересно да преоткриват нови и непознати до този момент светове. В тази област те обичайно осъзнават, че през последните 10, 15, 20 години са преживявали реалността през употребата. Откриват също, че твърде често несправянето със собствените емоции е това, което ги е водило към употребата. Нерядко в процеса на терапия зовисимите за първи път преживяват истински емоции. Осъзнават, че всички емоции, които са изпитвали по време на употребата и са интерпретирали щастие, радост, тъга, мъка или страх, всъщност са били нереални и илюзорни.

Третата сфера е областта на взаимоотношенията
Тази сфера от индивидуалния план е промяната във взаимоотношенията с близките. Без подобна промяна, пациентът няма шанс да запази своята трезвеност след напускане на центъра и завръщане в семейната среда.

Четвъртата сфера е превенцията на рецидив
В тази сфера се предполага, че пациентът е натрупал в групата достатъчно знания за болестта и умения за самонаблюдение и справяне с глада за употреба.

Моделът „Минесота“ се базира на принципа на преповтаряне
Някои пациенти постигат себеосъзнаване веднага, а други достигат до прозрение след 5-6 повторения. Хората са различни и всеки работи с индивидуално темпо. При някои пациенти се наблюдава и известно забавяне на работното темпо като последица от самата употреба (давност, продължителност и т.н.)
Психотерапевтите често чуват и виждат благодарността в очите на своите пациенти, но истината е, че 70 до 80 % от постигнатото се дължи на личните усилия и мотивация за работа на зависимия. Ролята на терапевта е да подпомага, да подкрепя и да направлява личните усилия на пациента.

В началото на шестата седмица от престоя в програмата „Минесота“, зависимият заедно с терапевта правят анализ на емоциите и напредъка в терапията. Съвместно набелязват и елементите, които могат да се подобрят. Прави впечатление, че „отличниците“ обичайно са мотивирани да удължат своя престой в терапията. Причината за това е, че колкото повече навлизат в терапевтичия процес и колкото повече научават за себе си, толкова повече осъзнават колко много още предстои да научат и разберат за болестта и за своето продължаващо здравеене.

Източник: Фондация "За един чист живот"
Снимка: Фондация "За един чист живот"

bottom of page