top of page

КОМБИНИРАНА ЗАВИСИМОСТ

Въпреки че са възможни много различни комбинации, някои са по-често срещани от други:

1. Над 70% от алкохолно зависимите са едновременно зависими и от никотин.

2. При над 50% от зависимите от кокаин има клинични данни за злоупотреба или зависимост от алкохол. Това се дължи отчасти на факта, че при комбиниране на тези две субстанции се получава веществото кокаетилен.

3. Голям брой от зависимите от опиати инжектират едновременно хероин и кокаин (“speedball”). Тези две вещества взаимно потенцират ефектите си и всяко от тях намалява интензивността на абстинентните явления при спиране на другото.

4. Типична е злоупотребата с бензодиазепини при алкохолно зависимите и при пациенти в метадонови програми (за съжаление,  пациентите в метадоновите програми рядко се тестват за злоупотреба с бензодиазепини).

Комбинираната употреба на няколко вещества е често явление, но в някои популации тя е особено разпространена – сред подрастващите, които експериментират с много различни психоактивни вещества и при лица с антисоциално личностово разстройство, които от самото начало на употребата взимат много различни вещества и за разлика от тийнейджърите, те продължават и по-късно.

Много е трудно да се прогнозират ефектите от комбинираната употреба на няколко вещества, защото крайният резултат се определя и от множество различни средови и биологични фактори.

bottom of page